گزارش‌ پیشرفت
پولیس آلمان و هالند در جریان این دادخواست قرار گرفته‌اند.
492بازدید

14 دسامبر 2019

جهت اطلاع و ارائه گزارش پیشرفت در مورد دادخواست، ما با پولیس آلمان و هالند در تماس هستیم و مقامات پولیس به ما اطلاع داده‌اند که مسئله را طبق روال عادی اداری خودشان پیگیری و اطلاع‌رسانی می‌کنند. ما هم به نوبه خوب معلوماتی را که به دستمان می‌رسد با مردم و امضاء کنندگان روی وبسایت به اشتراک می‌گذاریم. لطفا یک بار به دوستان و آشنایان خود درباره این دادخواست اطلاع‌رسانی کنید. کمتر از سه هزار امضاء دیگر نیاز است که به ده‌هزار امضاء برسد. برای پولیس شمار این امضاءها سند مهمی است که نشان دهد سخنان آقای تنویر احساسات چه تعداد بزرگی از مردم جریحه‌دار ساخته است. متشکرم

داوود ناجی

پیشرفت دادخواست

More updates...

1 دیدگاه

Mohammad amin zaki
Mohammad amin zaki

باید تنویر مجازات شود

دیدگاه یا پاسخ خود را درج کنید.

You should or account to post comment.

متشکریم! شما با امضاء‌ خود به موفقیت این دادخواست کمک کردید.
این دادخواست با 12,759 امضا تکمیل شده، اما هنوز هم می‌توانید امضاء‌کنید.

همرسانی در فیسبوک

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

دادخواست: پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند