گزارش‌ پیشرفت
دادستان کل افغانستان دستور پیگیری قضایی سخنان حلیم تنویر را صادر کرد.
360بازدید

22 دسامبر 2019

به تازگی بیش از پنج هزار نفر در افغانستان با امضای دادخواستی از دادستانی کل کشور خواسته‌اند که این موضوع را پیگیری کند. فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان پای این دادخواست حکم کرده که این موضوع با در نظرداشت تصمیم شورای عالی دادستانی کل پیگیری شود.

شماری از امضاکنندگان و تهیه‌کنندگان این دادخواست که حقوق‌دانان و استادان دانشگاه‌اند روز پنج‌شنبه، ۲۸ قوس با برگزاری نشست مطبوعاتی در کابل از دادستانی کل کشور خواستند که حلیم تنویر را بدون هیچ‌گونه ملاحظه و به گونه‌ی فوری، تحت پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.

عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید که این دادخواست روز چهارشنبه، ۲۷ قوس به دادستانی کل کشور تحویل داده شد و فرید حمیدی، دادستان کل حکم کرد که این موضوع بررسی و پیگیری شود.

آقای محمدی افزود که دادستان کل افغانستان به آن‌ها گفته که موضوع سخنان حلیم تنویر پیش از این دادخواست، در شورای عالی دادگاه عالی به بحث گرفته شده و برای رسیدگی به آن، یک کمیته تحقیق زیر نظر معاون تحقیق دادستانی کل تشکیل شده است.

گزارش کامل را در اطلاعات روز بخوانید.

https://www.etilaatroz.com/89706/halim-tanwir-must-be-prosecuted/

 

 

پیشرفت دادخواست

More updates...

دیدگاه یا پاسخ خود را درج کنید.

You should or account to post comment.

متشکریم! شما با امضاء‌ خود به موفقیت این دادخواست کمک کردید.
این دادخواست با 12,759 امضا تکمیل شده، اما هنوز هم می‌توانید امضاء‌کنید.

همرسانی در فیسبوک

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

دادخواست: پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند