حامی

شفیق نظر
Eskişehir, Eskişehir, TR
بالابودن اجاره
طاهر امید
Ahmedabad, Gujarat, IN
بالابودن اجاره
محمد عطا خاور
AF
من شاهد حال هستم، ۲۰۰۲ تاحال هیچ تغییر در قسمت کرایه خانه بخصوص آپارتمان نیامده است من بیش از ۱۰ سال می شود در هر نقطه کابل زندگی کردم ، پرداخت کرایه خانه هر ماه ۳۰۰ الی ۳۵۰ دالر بود. نظر به انکشاف شهری و رشد ساز و ساختمان ها باید کرایه کم می شود با تاسف مالکین شخصی اصلا به هیچ قانون شهرنشین پایبند نیستن و در تلاش بیشتر شدن کرایه هستن. و در این قسمت حکومت خود را بی مسول خطاب می کند.
نسیمه حیدری
Leipzig, Saxony, DE
بیکاری قرنطینه. مردم نمیتواند کرایه پرداخت کند.
Mahdi Ataey
AF
به خاطر همدردی و همدلی که شده هم، صاحب خانه های مسکونی این کار انسانی را انجام بدهد که مطمئنم فراموش خانواده های اجاره وکرایه نشین نمیشود.
شفیق الله یوسف
AF
دولت باید از قیمت فروشی جلوگیری کند
Mohammad gul Mohammad
Istanbul, Istanbul, TR
اصلا باید کرایه نگیر چون برای تجار هیچ معلوم نمیکند یک ماه یا دو ماه کرایه
محمدعلی دان
AF
در شرایط کنونی که تقریبا درآمد های متغیر مردم در سرحد صفر رسیده و همچنان در آمد های ثابت از اثر افزایش قیمت مواد اولیه خوراکه کافی نیست ، مردم توانای پرداخت کرایه را ندارند. بنا بعنوان یک کمک بشری مالکین آپارتمان ها و خانه های مسکونی کرایه شأن ره کمتر اخذ نمایند تا باشد دست هم نوع خوده در شرایط بحرانی گرفته باشد. زمستان گذشتنی است سیاگی به ذغال می ماند.
حضرت محمد شای
AF
کرایه منزل در میمنه گران است در این ایام قرنطینه امکان پرداخت آن نیست
مجید یوسفز
AF
کرایه منزل در میمنه گران است در این ایام قرنطینه امکان پرداخت آن نیست
فریضه عالمی
Maykop, Adygeya Republic, RU
چون در این شرایط امکان پرداخت آش نیست
خیرالله
AF
چون در این شرایط امکان پرداخت آش نیست
کریم ارشا
AF
چون در این شرایط امکان پرداخت آش نیست
Mariam R
Almaty, Almaty, KZ
چون در این شرایط امکان پرداخت آش نیست
فاطمه رضایی
مردم زیادی بیکار شدن و در وضعیت قرنطین توان دادن کرایه خانه را ندارند. اگر کرایه خانه لغو نمیشود باید حداقل نیم شود.
Fazlullah Ehsan
AF
بخاطر انسانیت
ستاره ترگا
AF
نصف شدن کرایه خانه به طور قانونی
سید اسماعیل پیما
AF
من هم کرایه نشین هستم
یما سرور
AF
انسانم ارزوست .
سید مهدی موسو
New South Wales, AU
انسانم ارزوست .
روح الله حسین
Herat, Herat, AF
سلام و درود به کسانیکه این کمپاین همدلی وهمکاری در قسمت پایین شدن وکرایه خانه را انداختند. نظر ام در رابطه این کمپاین اینست بیشترین کسانی که کرایه نیشین هستند از لحاظ اقتصادی وضعیت اش خوب نیست وضمنا درین روزهای کرونای بد وبدترشد ه است. تشکر ازهمکاری ومهربانی تیم اطلاعات روز.
جواد ابراهیمی
AF
من توان پرداخت کرایه خانه را ندارم. از روز قرنطینه کلا خانه کرایی ام را ترک کردم و هیچ استفاده ای از آن نمی کنم.
عارف حسین جنت
AF
بزرگترین کمک برای مردم فقیر و مخصوصا کرایه نشین است ..
Salem
AF
بزرگترین کمک برای مردم فقیر و مخصوصا کرایه نشین است ..
محمد رفیع نور
AF
عافت و مرض کرونا تاثیرات آن بر فعالیت های اقتصادی
شفیقه سائ
AF
عافت و مرض کرونا تاثیرات آن بر فعالیت های اقتصادی
محمد حامد انور
AF
دیدگاه عالی و انسان دوستانه است که کرایه های خانه و دکاکین را صاحبان آن در طول زمان مبارزه با کرونا نگیرند. خداوند همه ما، هموطنان ما و تمام بشریت را از شر امراض گوناگون بالخصوص از مرض کرونا نگهدارد. آرمین.
علی موسو
Clifton, New Jersey, US
انسانیت
کنیشکا رفیع
Stuttgart, Baden-Württemberg, DE
انسانیت
عید محمد لعلی
Allakuang, South Sulawesi, ID
انسانیت
نزاکت علی پیا
Kabul, Kabul, AF
حس بشردوستی
Anghiza Miskinmal
Franklin, Tennessee, US
It’s the right thing to do, to support people of our country
Zabihulla Gul
Athens, Attica, GR
اقتصاد ضعیف مردم ،فقر ،بیکاری،
Shagha Bazara
AF
اقتصاد ضعیف مردم ،فقر ،بیکاری،
سلسله مسکینم
Dubai, Dubai, AE
Every other country have done something to help their citizens at this difficult time. As we all know if we don’t do anything as citizens unfortunately our government will fail us like all the other time history has proven in the last few decades.
امیر احمد سلطانی
Kabul, Kabul, AF
ما نیز کرایه نشین استم و ماهانه 1۳۰۰۰ افغانی کرایه میدهیم