حامی

Abdoulwahid
Apulia, IT
برای رسمیت شناختن حق کودک
سمیه حسین
Neuhofen an der Krems, Upper Austria, AT
حمایت از فرزندان سرزمینم
Ali Amiri
US
کودکان یک کشور سرمایه انسانی یک کشور است؛ اگر سرمایه انسانی مورد تهدید قرار گیرد، در واقع بنیان کشور مورد تهدید خواهد واقع شد. ا
علیرضا مراد
Ringsted, Zealand, DK
حمایت از کودکان وطنم💙
Ahmad Quraish
حمایت از کودکان وطنم💙
صدیقه پناه
AF
حمایت از کودکان وطنم💙
امنه خاور
AF
حمایت از حقوق اطفال بخصوص اطفال کار
Mohsen Adil
AF
قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید
Alireza Alizadeh
Leipzig, Saxony, DE
قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید
محمدرضا رحمان
AF
قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید
Sare Hed
Vienna, Vienna, AT
کودکان
نصیر احمد کبی
AF
انسانیت، احترام به اطفال، جامعه صحتمند.
Hadia Armagha
AF
برای حمایت کودکان
غفور سرور
San Francisco, California, US
حمایت از حقوق کودکان
کمال‌الدین غفار
AF
حمایت از حقوق کودکان
محمد ابراهیم
IR
حمایت از حقوق کودکان
Ehsan SALARI
IT
حمایت از حقوق کودکان
پویا محمود
AF
حمایت از حقوق کودکان
فاطمه پات
IR
حمایت از حقوق کودکان
یاسمن یاسم
IR
حمایت از حقوق کودکان
navid ahmad
Gothenburg, Västra Götaland, SE
حمایت از حقوق کودکان
goli
IR
این دادخواست برای حفظ امنیت کودکان و تربیت صحیح انان برای جامعه اینده مملکت لازم است
عزیزاحمد بهمنش
New York, New York, US
کودکان افغان قربانیان اصلی جنگ وخرافات درین سرزمین شدند . هرکس به سرنوشت این کودکان که ساعتانه قربانی میشوند بازی میکند به مجرم است باید برای رهای کودکان نازین وخسته این سرزمین درد کشیده زودتر قانون کودک که زیر سن ۱۸کودک است تصویب شود .
Mortez
IR
کودکان افغان قربانیان اصلی جنگ وخرافات درین سرزمین شدند . هرکس به سرنوشت این کودکان که ساعتانه قربانی میشوند بازی میکند به مجرم است باید برای رهای کودکان نازین وخسته این سرزمین درد کشیده زودتر قانون کودک که زیر سن ۱۸کودک است تصویب شود .
Kamy Af
Wetzlar, Hesse, DE
Emza shod
Danial Mussaw
Neumarkt in der Oberpfalz, Bavaria, DE
پشتیبانی
لطیف کریم
Bayreuth, Bavaria, DE
دلیل زیاد است باید دولت زمینه درس و تعلیم و کمک مالی برای شان فراهم کند
حامد احمد
Zurich, Zurich, CH
من امیدوارم که کشور عزیزمان بتواند از نسل آینده کشور مواظبت کند
Zaher Qorban
Athens, Attica, GR
دفاع از حقوق کودکان
Marziye سجاد
IR
برای بهبودجایگا کودکان درافغانستان جلوگیری از کودک آزاری،
حسین
IR
برای بهبودجایگا کودکان درافغانستان جلوگیری از کودک آزاری،
Narges Mussawi
Birstein, Hesse, DE
برای بهبودجایگا کودکان درافغانستان جلوگیری از کودک آزاری،
علي حسيني
Bayreuth, Bavaria, DE
حمايت از كودكان افغانستان
سید علیرضا موسو
IR
حمايت از كودكان افغانستان
حسن حسینی
Bayreuth, Bavaria, DE
برای دادرسی به کودکان افغانستان
Seyed Saleh
Bayreuth, Bavaria, DE
برای دادرسی به کودکان افغانستان
Basir ahmad Ahmady
Dallas, Texas, US
برای دادرسی به کودکان افغانستان
Maria Sharif
Vasby, Stockholm, SE
برای دادرسی به کودکان افغانستان