حامی

يزدان ظفري
Adelaide, AU
هزاران تن از افراد متخصص ،لايق و با تجربه و مستحق اعم از قشر زنان و مردان در وزارت تخصيلات عالي و وزارت معارف وجود دارد، اما تقرر و معرفي اين بانو كه از امريكا در وطن تشريف برده است، يك جفاي بزرگ در حق استادان خود كشور ميباشد.
Anonymous
FR
باور به این مرام.
Mohammad Asif
Islamabad, Islamabad, PK
باور به این مرام.
نثاراحم بارز
دفاع از حقوق مدنی و شهروندی
Khayya Maiwand
Kosekoy, Kocaeli, TR
دفاع از حقوق مدنی و شهروندی
azizullah aima
استاد شکار یک توطیه شده اند و باید رها شوند
jamshid jahanjo
استاد از غنیمت های ادبی کشور اند و منطقی نیست که در بند باشند
طاهر قاسمی
Vienna, Vienna, AT
جهان مدرن با احترام گذاشتن حقوق انسانی هر انسان , با محبوبیت ترقی کرد و برای اینکه حداقل دنباله روی انسانیت که تنها را حل مشکلات در زادگاه ما میباشد, باشیم , باید از آن حمایت کنیم. رسانه ها میتوانند بلندگوی صدای خفته در گلوی اشک آلود ماشد .
Najla Badakhsh
Birmingham, Birmingham, GB
جهان مدرن با احترام گذاشتن حقوق انسانی هر انسان , با محبوبیت ترقی کرد و برای اینکه حداقل دنباله روی انسانیت که تنها را حل مشکلات در زادگاه ما میباشد, باشیم , باید از آن حمایت کنیم. رسانه ها میتوانند بلندگوی صدای خفته در گلوی اشک آلود ماشد .
محمد حسین یمی
جهان مدرن با احترام گذاشتن حقوق انسانی هر انسان , با محبوبیت ترقی کرد و برای اینکه حداقل دنباله روی انسانیت که تنها را حل مشکلات در زادگاه ما میباشد, باشیم , باید از آن حمایت کنیم. رسانه ها میتوانند بلندگوی صدای خفته در گلوی اشک آلود ماشد .
ظاهره امانی
جهان مدرن با احترام گذاشتن حقوق انسانی هر انسان , با محبوبیت ترقی کرد و برای اینکه حداقل دنباله روی انسانیت که تنها را حل مشکلات در زادگاه ما میباشد, باشیم , باید از آن حمایت کنیم. رسانه ها میتوانند بلندگوی صدای خفته در گلوی اشک آلود ماشد .
راکمه پساکوهی
استاد خراسانی بی گناه زندانی است. باید رها شود.
میرویس فیا
GB
لطفا استاد خراسانی را آزاد کنید
ضیاالرحمن برهان
AF
پرفسور شجاع الدین خراسانی سپیدار سربلند شعر و ادبیات افغانستان که خدمات شان درخور ستایش است و برگ برگ از تاریخ ادبیات افغانستان گواه آن است. بی گمان که استاد خراسانی و اتهامات وارده به دور از واقعیت است و بر آنچه که محکوم شده در تضاد با شخصیت ایشان است و همه می دانیم که تنها برای خم نشدن به درگاه خان قدرت بوده است که پشت میله های زندان اند. مردان به بزرگی و هیبت استاد خراسانی ضمن داشتن یاران راستین، بی شمار دشمنان فرومایه و بدسرشت و دوستان که همیشه چون مار در آسین هستند، را دارند. از همه ی ورجاوند گرامی خواهش می کنیم که در دادخواهی برای رهایی استاد خراسانی یاری مان رسانند.
بابک ناصر
AF
پرفسور شجاع الدین خراسانی سپیدار سربلند شعر و ادبیات افغانستان که خدمات شان درخور ستایش است و برگ برگ از تاریخ ادبیات افغانستان گواه آن است. بی گمان که استاد خراسانی و اتهامات وارده به دور از واقعیت است و بر آنچه که محکوم شده در تضاد با شخصیت ایشان است و همه می دانیم که تنها برای خم نشدن به درگاه خان قدرت بوده است که پشت میله های زندان اند. مردان به بزرگی و هیبت استاد خراسانی ضمن داشتن یاران راستین، بی شمار دشمنان فرومایه و بدسرشت و دوستان که همیشه چون مار در آسین هستند، را دارند. از همه ی ورجاوند گرامی خواهش می کنیم که در دادخواهی برای رهایی استاد خراسانی یاری مان رسانند.
Asra Sayed
Fairfax, Virginia, US
پرفسور شجاع الدین خراسانی سپیدار سربلند شعر و ادبیات افغانستان که خدمات شان درخور ستایش است و برگ برگ از تاریخ ادبیات افغانستان گواه آن است. بی گمان که استاد خراسانی و اتهامات وارده به دور از واقعیت است و بر آنچه که محکوم شده در تضاد با شخصیت ایشان است و همه می دانیم که تنها برای خم نشدن به درگاه خان قدرت بوده است که پشت میله های زندان اند. مردان به بزرگی و هیبت استاد خراسانی ضمن داشتن یاران راستین، بی شمار دشمنان فرومایه و بدسرشت و دوستان که همیشه چون مار در آسین هستند، را دارند. از همه ی ورجاوند گرامی خواهش می کنیم که در دادخواهی برای رهایی استاد خراسانی یاری مان رسانند.
فرید برزگر
TR
پرفسور شجاع الدین خراسانی سپیدار سربلند شعر و ادبیات افغانستان که خدمات شان درخور ستایش است و برگ برگ از تاریخ ادبیات افغانستان گواه آن است. بی گمان که استاد خراسانی و اتهامات وارده به دور از واقعیت است و بر آنچه که محکوم شده در تضاد با شخصیت ایشان است و همه می دانیم که تنها برای خم نشدن به درگاه خان قدرت بوده است که پشت میله های زندان اند. مردان به بزرگی و هیبت استاد خراسانی ضمن داشتن یاران راستین، بی شمار دشمنان فرومایه و بدسرشت و دوستان که همیشه چون مار در آسین هستند، را دارند. از همه ی ورجاوند گرامی خواهش می کنیم که در دادخواهی برای رهایی استاد خراسانی یاری مان رسانند.
محمد مصطفی وهریز
ما برای آنچه داریم، صدها هزار قربانی داده ایم و هر آن بدبختی که در ذهن قابل تصور است را کشیده ایم. بنا براین نباید در پروسه صلح نادیده گرفته شود.
عنایت الله رسولی
Kabul, Kabul, AF
نبود امکانات مالی
Mohammad yosuf Yawari
AF
نبود امکانات مالی
khaliqdad mohammadi
Kabul, Kabul, AF
نبود امکانات مالی
هم داود
حفظ دست آورد 18 ساله ما در گفت گوی صلح با طالبان اولیت قرار داشته باشند.
Nazir Ras
AF
حفظ دست آورد 18 ساله ما در گفت گوی صلح با طالبان اولیت قرار داشته باشند.
اسدالله امین
AF
حفظ دست آورد 18 ساله ما در گفت گوی صلح با طالبان اولیت قرار داشته باشند.
Sayeed Naqibulla Orfan
حفظ دست آورد 18 ساله ما در گفت گوی صلح با طالبان اولیت قرار داشته باشند.
محمود معل
FR
وقت تلف کردن
نذیراحمد فرجا
Charikar, Parwan, AF
ما به عقب بر نمی گردیم
Mahnaz Barzga
Sanliurfa, Şanlıurfa, TR
همدلی با کرایه نشینان
Bismillah
AF
همدلی با کرایه نشینان
Kohgada
همدلی با کرایه نشینان
صدیقه بختیار
AF
همدلی با کرایه نشینان
مسعود حبیبزا
AF
همدلی با کرایه نشینان
مهدی احمد
Hisings Backa, Västra Götaland, SE
همدلی با کرایه نشینان
داود وص
Revere, Massachusetts, US
همدلی با کرایه نشینان
Hamid Jan karimi
Perama, Attica, GR
همدلی با کرایه نشینان
سيد سيد
AF
همدلی با کرایه نشینان