حامی

Anonymous
Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, DE
Anzeige aufgrund die Rassistische und Frauen feindliche Aussagen
حمیدالله عادل
AF
دادخواهی برای عدالت
Ali Esmaili
Hasselby, Södermanland, SE
مبارزه بر علیه تبعیض
Saed Mosav
AF
به مناسبت توهین نمودن آقای تنویر فاشت به اقوام هزاره . تاجک و ازبک افغانستان
جاوید-داوید زیرک
Trondheim, Trøndelag, NO
به مناسبت توهین نمودن آقای تنویر فاشت به اقوام هزاره . تاجک و ازبک افغانستان
Haki Sa
Solna, Stockholm, SE
توهین به قوم هزاره
Farid Dama
Denver, Colorado, US
به محکمه کشاندن حلیم تنویر بخاطر اظهارات فاشیستی اش که هر روزه باعث قتل هزاران انسان بیگناه می‌شود!
مهدی پیوندیm
IR
هزاره بخشی از ملت شریف افغانستان است توهین به ملیت هزاره توهین به کل افغانستان است
Mohammad Bashir Mohammad
IR
تبعیض و نفرت پراکنی همیشه تخم نفاق را می پاشد، ما امروز می خواهیم که در مقابل انسان های متعصب و تبعیضگر بایستیم و آنها را به دادگاههای بین المللی بکشانیم.
محمدرضا محمدپو
Fulda, Hesse, DE
سخنان سخیف و احمقانه در برابر قوم شریف هزاره و کوچک شمردن دیگران
Reza Mahmoudi
Frankfurt am Main, Hesse, DE
سخنان سخیف و احمقانه در برابر قوم شریف هزاره و کوچک شمردن دیگران
مهدی شیرزا
Naessjoe, Jönköping, SE
مخالفت علیه صحبت های تنویر
ابراهیم احمدی
Amsterdam, North Holland, NL
این حرفِ نژاد پرستان است و تو هند به یک قوما است
کیهان محمد
Oslo, Oslo County, NO
ترغیب به نژاد ستیزی در مجامع فرهنگی
كنشكا پريا
Kortenhoef, North Holland, NL
ترغیب به نژاد ستیزی در مجامع فرهنگی
SherAli Mozafari
Islamabad, Islamabad, PK
نه، تعصب قومی اقوام افغانستان گلهای با رنگ های مختلف از یک باغ اند.
راحله میرزای
Amsterdam, North Holland, NL
نه، تعصب قومی اقوام افغانستان گلهای با رنگ های مختلف از یک باغ اند.
Hasan Gholam
محکوم کردن نژادپرستی و تنبیح شدن تنویرنژادپرست
Zolfikar Dawodi
SE
محکوم کردن نژادپرستی و تنبیح شدن تنویرنژادپرست
ناصر خاور
IR
محکوم کردن نژادپرستی و تنبیح شدن تنویرنژادپرست
فراگیز آحمد
Rozendaal, Provincie Gelderland, NL
اختیاری و اسانیت
Alireza Hussaini
Ankara, Ankara, TR
تبعیض قومی و نژادی
احمد امین
Frastanz, Vorarlberg, AT
دادخواهی بر علیه برخورد تبعیض آمیز و نژادپرستانه این شخص
ناديا احمد
Frederiksberg, Capital Region, DK
دادخواهی بر علیه برخورد تبعیض آمیز و نژادپرستانه این شخص
Humayoun Fata
Utrecht, Provincie Utrecht, NL
اقای تنویر با داشتن عقاید ٫ مفکوره و عملکرد افراطی خودش٬ در همکاری با اداره پناهندگی و پولیس خارجی هالند عامل اصلی بدبختی هزاران پاهنده افغان در هالند است.
حسن رضا خدارحم
New Delhi, National Capital Territory of Delhi, IN
اقای تنویر با داشتن عقاید ٫ مفکوره و عملکرد افراطی خودش٬ در همکاری با اداره پناهندگی و پولیس خارجی هالند عامل اصلی بدبختی هزاران پاهنده افغان در هالند است.
Kazem Nazha
Hammersmith, Hammersmith and Fulham, GB
اقای تنویر با داشتن عقاید ٫ مفکوره و عملکرد افراطی خودش٬ در همکاری با اداره پناهندگی و پولیس خارجی هالند عامل اصلی بدبختی هزاران پاهنده افغان در هالند است.
محمد دیبال
Frankfurt am Main, Hesse, DE
اقای تنویر با داشتن عقاید ٫ مفکوره و عملکرد افراطی خودش٬ در همکاری با اداره پناهندگی و پولیس خارجی هالند عامل اصلی بدبختی هزاران پاهنده افغان در هالند است.
Javid Alizadeh
Bilbao, Biscay, ES
حلیم تنویر باید محاکمه شود تا درس ایبرد برای تنویر هایی دیگرش باشد.
Mojtaba Kazem
Hamburg, Hamburg, DE
حلیم تنویر باید محاکمه شود
Taha heidari
Copenhagen, Capital Region, DK
توهین به قوم با سخنان نژاد پرستانه از جانب آقای تنویر
علی فاضل
Secaucus, New Jersey, US
توهین به قوم با سخنان نژاد پرستانه از جانب آقای تنویر
ذاکر احمد
AF
حلیم تنویر باید محاکمه شود.
علی راشد احمدی
Delhi, National Capital Territory of Delhi, IN
سخنان نژاد پرستانه و زن ستیزانه حلیم تنویر
احمد غلام
FR
تنویر باید محاکمه شود !!!
ياسين غزنو
Essen, North Rhine-Westphalia, DE
فاشيستها جايش زندان است.
Abdulmanan Amiri Khurasani
Ankara, Ankara, TR
فاشيستها جايش زندان است.