حامی

محمد ابراهیم
IR
و مهاجرت جرم نیست
Ehsan SALARI
IT
و مهاجرت جرم نیست
سمیع الله زمخشر
Istanbul, Istanbul, TR
و مهاجرت جرم نیست
محمد یگان
London, England, GB
ấcc
صفدر خاور
Wenden, North Rhine-Westphalia, DE
حمایت از حقوق انسانی و فردی
latif saleh
Vienna, Vienna, AT
درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل برای حمایت از از حق پناهندگی و انسانی همایون زارعان
مریم عرفا
Columbus, Ohio, US
درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل برای حمایت از از حق پناهندگی و انسانی همایون زارعان
مریم محمدی
Karaj, Alborz, IR
درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل برای حمایت از از حق پناهندگی و انسانی همایون زارعان
Gholam Akbari
Woodland Hills, California, US
درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل برای حمایت از از حق پناهندگی و انسانی همایون زارعان
عزیز حکیمی
London, GB
درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل برای حمایت از از حق پناهندگی و انسانی همایون زارعان
Homayoun Helmandi
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, FR
احترام به حقوق انسانی اش
Yasaman amini
FR
حمايت از حقوق انساني
فاطمه مقصودی
AF
خوب من خودم قبلا یک پناهنده بودم در ایران حق ما توسط دولت ایران زیاد ضایع شد و خیلی وقتها تحقیر و توهین شدیم اما امضا میکنم که بگم اگه اونا بد بودن ما بد نباشیم در هیچ کجا
نیکو رضایی پناه
GB
کمک به یک انسان
Arezo Ariapoor
Espoo, Uusimaa, FI
کمک به یک انسان
مرضيه شفيعي
Bilthoven, Provincie Utrecht, NL
بدلايل بشر دوستانه خواهان حمايت از اين اقا هستم
احمد شيرزاد
Rijswijk, South Holland, NL
مشكل ايشان قابل درك ميباشد
محمد نبی سروری
Weichselbaum, Burgenland, AT
مشكل ايشان قابل درك ميباشد
محمد همایون
AF
این فرد فعلا نیاز دارد.
عبدالله میرزاد
Graz, Styria, AT
انسانیت
Mahdiyeh
IR
انسانیت
الناز یعقوبی
Paris, Paris, FR
آزادی و زندگی حق هر انسان است
Ali azad
AF
قوم گرای و زن ستیزی شخص بی تربیت بنام حلیم تنویر
Reza Ehsan
IN
قوم گرای و زن ستیزی شخص بی تربیت بنام حلیم تنویر
کیمیا بهرامی
Darmstadt, Hesse, DE
قوم گرای و زن ستیزی شخص بی تربیت بنام حلیم تنویر
سهیلا علیزاده
FR
رهایی یک انسان
علی جعفری
IR
وقتی پناهنده ای به کشوری پناه می اورد چرا از او حمایت نمی شود ؟
اعظم امیری
GB
حمایت از یک هموطن
Longstreet
برای انسانیت