سیاست حفظ حریم و معلومات شخصی

هدفی که دادخواه برای خود تعیین کرده، کمک به شهروندان برای ایجاد تغییر مثبت است. وبسایت دادخواه صرفا یک تسهیل‌کننده است و دادخواست‌های شهروندان را بدون پیشداوری منتشر می‌کند. دادخواه همچنین خود را ملزم به حفظ معلومات شخصی و حریم خصوصی کاربران و کنشگران می‌داند. معلوماتی که یک کنشگر یا حامی با وبسایت دادخواه به اشتراک می‌گذارند، معلوماتی حداقلی، مثل نام و تخلص، ای‌میل است. این معلومات برای مستندسازی دادخواست و تبدیل آن به یک سند رسمی لازم است. تمام معلوماتی که کاربران با دادخواه به اشتراک می‌گذارند کاملا محرمانه است و تحت هیچ‌ شرایطی با فرد/شرکت ثالث به اشتراک گذاشته نمی‌شود. این‌ فهرست کامل معلوماتی است که کنشگران یا حامیان با دادخواه به اشتراک می‌گذارند:

نام و تخلص یا نام خانوادگی. این معلومات الزامی است و نیز برای ایجاد یک حساب کاربری روی وبسایت دادخواه استفاده خواهد شد.

نشانی ایمیل: این معلومات نیز الزامی است. در صورتی که گزینه باخبر شدن از پیشرفت یک دادخواست را هنگام امضاء آن فعال کرده باشید، اخبار مرتبط با پیشرفت آن دادخواست از طریق این ای‌میل به شما ارسال خواهد شد.

گذرواژه: انتخاب یک گذرواژه نیز الزامی است. اما هیچ کس به جز خود شما نمی‌تواند این گذرواژه را ببنید. شما می‌توانید هر زمانی که بخواهید گذرواژه خود را در تنظیمات پروفایل‌تان تغییر دهید.

آی پی آدرس: معمولا سیستم دادخواه به صورت اتوماتیک آی‌ پی‌ آدرس شما را هنگام امضاء یک دادخواست ثبت می‌کند. این معلومات از نظر فنی کمک می‌کند که صحت یک امضاء تثبیت شود.

نشانی محل سکونت: این معلومات اختیاری است و فقط می‌توانید در بخش تنظیمات پروفایل آن را وارد کنید.

شماره تلفون: این معلومات اختیاری است و فقط می‌توانید در بخش تنظیمات پروفایل آن را وارد کنید.

شهر و کشور محل سکونت: این معلومات هم اختیاری است و فقط می‌توانید در بخش تنظیمات پروفایل آن را وارد کنید. ولی معمولا سیستم دادخواه با استفاده از آی‌پی آدرس، کشور محل سکونت شما را تشخیص می‌دهد، و صرفا در صورت نیاز به بررسی صحت داده‌ها از سوی یک نهاد رسمی ممکن است آشکار شود.

تصویر:‌ اپلود تصویر روی پروفایل نیز الزامی نیست.

تمام معلومات فوق برای دادخواه حریم شخصی کاربران و کنشگران به حساب می‌آید و تحت هیچ شرایطی به منظور دیگری به جز آن‌چه که کاربر/کنشگر اجازه می‌دهد و نیاز حداقلی پلتفرم دادخواه، به کار نخواهد رفت. به عنوان یک حامی یا کنشگر توصیه می‌شود که معلومات پروفایل خود را تکمیل کنید و صرفا از یک حساب کاربری دادخواست‌های موردنظر خود را امضاء کنید. لطفا به یاد داشته باشید که هر حامی فقط با استفاده از یک ایمیل و صرفا یک بار می‌تواند یک دادخواست را امضاء کند.