کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود

ویروس کرونا نظم جهان را برهم زده، زندگی را مختل کرده و بر درآمدهای مردم نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. این ویروس با عبور از مرزها و تفاوت‌ها، تمام مردم … ادامه خواندن کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود