درخواست از Uwe Jacob, Polizeipräsident, Köln | Erik Akerboom, Eerste Hoofdcommissaris

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند


پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند
76,2هزار بازدید

حلیم تنویر، از چهره‌های سیاسی افغانستان و مقام پیشین در دولت این کشور در سخنرانی خود در شهر کلن آلمان اظهاراتی نژادپرستانه و زن‌ستیزانه ایراد کرده است.

آقای تنویر به مناسبت بزرگداشت از کارنامه محمدگل مهمند، یکی از سیاستمردان پشتون در افغانستان، هفته گذشته در همایشی شرکت کرد و دیدگاه‌ها و نظراتی نژادپرستانه در خصوص اقوام این کشور، و به طور خاص هزاره‌ها ارائه کرد.

محمدگل مهمند طراح ده‌ها طرح ظالمانه و تبعیض‌آمیز، از جمله کوچ اجباری ساکنان شمال افغانستان و  استقرار اقوام پشتون در شمال با هدف پشتونیزه کردن آن مناطق و نیز تلاش برای تغییر زبان و فرهنگ بومی غیرپشتون‌ها از طریق تغییر نام‌های محلی مناطق به زبان پشتو بود.

آقای تنویر با اشاره به همین سیاست‌های محمدگل مهمند در سخنرانی خود تاکید کرد که اگر او به قدرت برسد آن سیاست‌ها را «ده برابر» شدیدتر اجرا خواهد کرد.

او در بخشی از سخنان خود، به شدت از مقوله «اختلاط اقوام» دفاع کرد و آن را ضامن وحدت ملی در افغانستان خواند. با توجه به پس‌زمینه سخنان آقای تنویر مشخص است که هدف او از «اختلاط اقوام» دنباله‌روی از سیاست تاریخی پشتونیزه کردن افغانستان و تضعیف و یا محو کردن باقی اقوام است که حکومت‌های گذشته آن را اجرا کرده‌اند؛‌ سیاستی که ریشه تبعیض و اختلافات قومی در افغانستان بوده است.

همچنین، آقای تنویر، در کشوری دموکراتیک و مدافع حقوق برابر برای زنان، مثل آلمان، به صراحت تاکید کرد که اگر به قدرت برسد، برای دستیابی به آن‌چه که او «اختلاط اقوام» می‌خواند، «دختر هزاره را به بچه پشتون می‌گیرد.»

دادخواست ذیل از مقامات پولیس شهر کلن در آلمان و اداره عمومی پلیس هالند می‌خواهد تا در مورد سخنان تنویر به طور مفصل تحقیق کنند و براساس قوانین ضد نژادپستی و نفرت‌پراکنی اقدام نمایند.

نسخه آلمانی، هالندی و انگلیسی این دادخواست نیز در چند روز آینده آماده و در این صفحه منتشر خواهد شد.

این دادخواست پس از رسیدن به ده هزار امضاء رسما به ولفگنگ آلبرس، رئیس اداره پولیس شهر کلن آلمان و اریک اکربوم،‌ کمشنر عموم پولیس هالند فوق تسلیم خواهد شد.

نوت:‌ لطفا از درج هرگونه نظر نژادپرستی یا حاوی نفرت نسبت به اشخاص و اقوام، از جمله شخص تنویر خودداری کنید.

12,759 حامی

Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader
دادخواست عنوانی:

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنرانی نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

حلیم تنویر، از چهره‌های سیاسی افغانستان و مقام پیشین در دولت این کشور در سخنرانی خود در شهر کلن آلمان اظهاراتی نژادپرستانه و زن‌ستیزانه ایراد کرده است.

آقای تنویر به مناسبت بزرگداشت از کارنامه محمدگل مهمند، یکی از سیاستمردان پشتون در افغانستان، هفته گذشته در همایشی شرکت کرد و دیدگاه‌ها و نظراتی نژادپرستانه در خصوص اقوام این کشور، و به طور خاص هزاره‌ها ارائه کرد. بخشی از شهروندان افغانستان محمد گل مهمند را یک قوم‌پرست می‌دانند که با سیاست‌های غیرانسانی‌اش به دنبال محو هویت اقوام دیگر و پشتونیزه کردن افغانستان بود.

محمدگل مهمند طراح ده‌ها طرح ظالمانه و تبعیض‌آمیز، از جمله کوچ اجباری ساکنان شمال افغانستان و  استقرار اقوام پشتون در شمال با هدف پشتونیزه کردن آن مناطق و نیز تلاش برای تغییر زبان و فرهنگ بومی غیرپشتون‌ها از طریق تغییر نام‌های محلی مناطق به زبان پشتو بود.

آقای تنویر با اشاره به همین سیاست‌های محمدگل مهمند در سخنرانی خود تاکید کرد که اگر او به قدرت برسد آن سیاست‌ها را «ده برابر» شدیدتر اجرا خواهد کرد.

او در بخشی از سخنان خود، به شدت از مقوله «اختلاط اقوام» دفاع کرد و آن را ضامن وحدت ملی در افغانستان خواند. با توجه به پس‌زمینه سخنان آقای تنویر مشخص است که هدف او از «اختلاط اقوام» دنباله‌روی از سیاست تاریخی پشتونیزه کردن افغانستان و تضعیف و یا محو کردن باقی اقوام است که حکومت‌های گذشته آن را اجرا کرده‌اند؛‌ سیاستی که ریشه تبعیض و اختلافات قومی در افغانستان بوده است.

همچنین، آقای تنویر، در کشوری دموکراتیک و مدافع حقوق برابر برای زنان، مثل آلمان، به صراحت تاکید کرد که اگر به قدرت برسد، برای دستیابی به آن‌چه که او «اختلاط اقوام» می‌خواند، «دختر هزاره را به بچه پشتون می‌گیرد.»

ما امضاء کنندگان این نامه باور داریم که با توجه به تبعیض دیرینه و گسترده‌ای که به طور مشخص علیه اقوام هزاره در افغانستان در قرون گذشته وجود داشته و رسماً هدف آن تضعیف جایگاه هزاره‌ها به شهروندان درجه دوم و سوم بوده، این سخنان آقای تنویر تبعیض‌آمیز، زن‌ستیزانه و نژادپرستانه است.

ما باور داریم که  آقای تنویر و هیچ سیاستمدار و مقام دیگری، حق ندارد به هیچ بهانه‌ای حقوق زنان هزاره و سایر زنان افغانستان در تعیین سرنوشت‌شان را قربانی اهداف سیاسی کند. سخنان آقای تنویر به وضوح بازتاب ذهنیت زن‌ستیزانه و تقلیل زنان به سطح صرفاً مولد فرزند و ابزاری برای کسب اهداف سیاسی تبعیض‌گرایانه است.

آقای تنویر همچنین با این سخن که «اجازه نمی‌دهد هیچ قومی سربلند کند» به روشنی ضدیت او را با تنوع فرهنگی و قومی در افغانستان به نفع پشتون‌سالاری تاریخی نشان می‌دهد.

آقای تنویر در سخنرانی خود به حملات چنگیز و «کشتار آریایی‌ها توسط سربازان چنگیز» اشاره کرد و سپس افزود که «هزاره‌ها بازماندگان سربازان چنگیزند»؛ سخنی که هدف آن به وضوح نفرت‌پراکنی بیشتر نسبت به هزاره‌ها و توجیه ظلم و تبعیضی است که حاکمان افغانستان بر آن‌ها رو داشته‌اند.

او همچنین به شکلی تحقیر‌آمیز به تفاوت‌های ظاهری هزاره‌ها با پشتون‌ها و دیگر اقوام اشاره کرد و گفت «در بدخشان هر که را دیدید بینی بلند دارد، آریایی است.» این سخن او تلویحا به ویژگی‌‌های فیزیکی چهره قوم هزاره اشاره می‌کند که طعنه‌ای نژادپرستانه در افغانستان محسوب می‌شود. آقای تنویر همچنین از کوچ‌ «آریایی‌ها» به سمت اروپا سخن گفته است. او باید روشن کند که منظور او از آریایی‌ها چیست و به کدام کشورهای اروپایی کوچیده‌ است.

ما امضاء کنندگان این نامه باور داریم که حلیم تنویر در این همایش در شهر کلن آلمان سخنانی تحریک‌آمیز به زبان آورده که در قوانین اروپا (از جمله قوانین آلمان) جرم پنداشته می‌شود.

از این‌رو، ما از پولیس و سایر نهادهای انفاذ قانون در هر دو کشور هالند (که آقای تنویر شهروند آن است) و نیز از آلمان (جایی که آقای تنویر سخنرانی کرده) می‌خواهیم تا در رابطه با سخنان او به طور مفصل و علنی تحقیق کنند و براساس آن و منطبق با قانون اقدام کنند.

همچنین براساس اطلاعاتی که به ما رسیده، به نظر می‌رسد مجمعی که در تاریخ هفتم دسامبر در مسجد DITIB - Morse str 9A -50769 Köln سمینار محل سخنرانی آقای تنویر را برگزار کرد، از کمک مالی دولت آلمان برای اجرای برنامه‌های فرهنگی برخوردار است.

از این‌رو، ما خواهان تحقیق مسئولان مربوطه درباره نحوه مصرف کمک‌های مالی دولت آلمان از سوی مجمعی هستیم که این همایش را برگزار کرده است.

نوت:‌ نسخه آلمانی و هالندی این دادخواست نیز در چند روز آینده آماده و در این صفحه منتشر خواهد شد.

=========

ENGLISH TRANSLATION:

Petition to: Uwe Jacob, Polizeipräsident, Köln and Erik Akerboom Eerste Hoofdcommissaris, NL

Title: German and Dutch police must investigate Halim Tanvir's racist and misogynistic speech

Halim Tanvir, an Afghan political figure and a former government official, made racist and misogynistic remarks in his speech at a gathering in Cologne, Germany.

Mr Tanvir spoke at a gathering on 7th of December 2019 to commemorate the Pashtun politician, Mohammad Gol Mohmand, and expressed racist views on ethnic groups in the country, in particular the Hazaras. Many Afghan citizens consider Mohammad Gul Mohamand, a tribalist politician who sought to erase the identity of other ethnic groups through inhumane policies.

Mohammad Gol Mahmand was the author of dozens of cruel and discriminatory schemes, including the forced exodus of the Hazaras and other ethnic groups from their homes in the north and moving Pashtun tribes in their places, with the aim of Pashtunising the north through changing their languages and cultures and the social fabric.

Referring to the same policies, Mr. Tanvir insisted in his speech that if he came to power, he would execute those policies "ten times over".

He also strongly defended "ethnic bledning" to achieve “national unity” in Afghanistan. Mr Tanvir's remarks, put in the historical context, clearly shows that his reference to "ethnic blending" is nothing but efforts to revive historical racist policies of Pashtunisation of Afghanistan, executed by the past governments; that is to weaken or eradicate the identity of other ethnic groups. Many Afghan citizens believe those polices are the roots of discrimination culture against the Hazaras and other ethnic groups to this day.

In addition, Mr Tenevir explicitly insisted that if he comes to power, he will “marry the Hazara daughters to Pashtoon boys” to achieve his so-called “ethnic blending”. He also emphasised that he will “suppress any rise of ethnic identity”. These remarks are a clear indication of his animosity towards ethnical pluralism and cultural diversity in Afghanistan.

We strongly believe that neither Mr. Tanvir, nor any other politician or authority, has any right to sacrifice the rights of Hazara and other Afghan women for political ends. Mr Tanvir's remarks are reflections of a misogynistic mentality, that reduces the women to merely child-bearing beings and an apparatus for achieving discriminatory political objectives.

Mr. Tanvir also referred to Genghis Khan and the "massacre of Aryans by Genghis soldiers", adding almost immediately that the "Hazaras are the remnants of Genghis soldiers", a historical misconception spread with the aim of propagating hatred towards the Hazaras and justifying the oppression and discrimination of Afghan rulers against them.

Moreover, Mr. Tanvir contemptuously pointed out the Hazaras' apparent differences with Pashtuns and other ethnicities, claiming that "in Badakhshan anyone you see with a proper nose, is an Aryan." His remarks implicitly referred to the physical characteristics of the Hazara ethnic, in particular the shape of their nose, which is considered a racist comment about the Hazaras. Mr Tanvir has also spoke of the "Aryans" migration to Europe. He must clarify what he meant by the Aryans and what European countries they migrated to.

Given the widespread and long-standing discrimination perpetrated against the Hazaras and other ethnic groups in Afghanistan over the past centuries, formally aiming at degrading the status of Hazaras as second and third-class citizens, we, the undersigned, strongly believe that Mr. Tanvir's remarks at the gathering in Cologne, are discriminatory, racist and misogynistic, prosecutable under the EU - including German and The Netherlands - laws.

Therefore, we call upon the police and other law enforcement agencies in both the Netherlands (where Mr Tanvir is a citizen) and Germany (where he spoke) to fully investigate his remarks and take necessary actions in accordance with the law.

In addition, according to the information we received, it appears that the DITIB Mosque (Morse str 9A -50769 Köln) where Mr. Tanvir spoke, is funded by the German government for the conducting cultural events. Thus, we request that the relevant authorities investigate how and where the fund provided by the German government DTIB Mosques is spent.

Thank you

==============

German Translation

Petition

an

den Polizeipräsidenten Köln, Deutschland, Uwe Jacob

und

Eerste Hoofdcommisaris, Den Haag, Niederlande, Erik Akerboom

„Die deutschen und die niederländischen Polizeibehörden müssen von Amts wegen gegen die rassistischen und frauenfeindlichen Äußerungen des Halim Tanvir Ermittlungen einleiten“

Der afghanische politische Aktivist und ehemalige Regierungsange-hörige Halim Tanvir hat am 7. Dezember 2019 in der DITIB Zentralmoschee zu Köln-Chorweiler in einem Vortrag vor einer öffentlichen Versammlung rassistische und frauenfeindliche Aussagen getätigt.

Anlässlich eines Gedenkens an den paschtunischen Politiker Mohammad Gol Mohmand äußerte er in seinem Vortrag rassistische Äußerungen vor allem zu der ethnischen Minderheit der Hazaras in Afghanistan. Mohammad Gol Mohmand gilt bei vielen Afghanen als ein Stammespolitiker, dessen Ziel die Auslöschung ethnischer Minderheiten in Afghanistan war.

Mohammad Gol Mohmands Thesen forderten menschenverachtend und diskriminierend unter anderem das Vertreiben ethnischer Gruppen wie die Hazaras aus ihren Lebensräumen um dort neben der Schaffung von Platz für paschtunische Bevölkerungsteile auch eine konsequente Paschtuisierung der Sprache und Kultur voranzutreiben.

In seinem Vortrag machte sich der vortragende Halim Tanvir expressis verbis diese Ideologie nicht nur zu eigen – er verstärkte sie noch mehr durch seine Aussage, dass er, wenn er an Macht gelänge, diese „noch 10 mal mehr“ umsetzen würde.

Er sprach sich sehr für eine Rassenvermischung unter dem Deckmantel der Schaffung einer einheitlichen Nation in Afghanistan aus, die aber nichts anderes bedeutet, als rassistisch  die Paschtuisierung im Land zu ungunsten durch Schwächung und Identitätsraub der ethnischen Minderheiten (vor allem Hazaras) nachhaltig voranzutreiben – wie es auch vergangene Regierungsadministration bereits so gehandhabt haben und wie viele dies als Auslöser und Ursache der Diskriminierung bis zum heutigen Tag sehen.

Er äußerte explizit dass er, wenn er die Macht bekäme, er dafür sorgen würde, dass unter dem Label der Rassenvermischung die Töchter aus der Hazara-Ethnie ausschließlich nur mit paschtunischen Männern verheiratet werden und dass jedwede ethnischen Identitäten außerhalb der paschtunischen unterdrückt werden. Damit offenbart er unmissverständlich seine Strategie der Unterbindung einer ethnischen Pluralität und kulturellen Vielfältigkeit in Afghanistan.   

Wir sind der unerschütterlichen Überzeugung, dass weder Halim Tanvir noch irgend eine andere politische Größe oder Einrichtung zur Erfüllung ihrer politischen Ziele dazu berechtigt sind die Rechte der Hazaras, deren Frauen und der aller anderen ethnischen Minderheiten zu opfern.

Seine Bemerkungen spiegeln sein frauenfeindliches Bild wider, das die Frauen auf das Gebären von Nachwuchs und als Gegenstand politischer Diskriminierung reduziert.  

Weiterhin weist er bewusst geschichtsverzerrend darauf hin, dass die Hazara nach ihren Wurzeln und Herkunft Nachfahren der Soldaten Dschingis Khans seien und dass Hass und Diskriminierung gegen sie gerechtfertigt sei.

Weiterhin versteigt er sich in verächtlicher und rassistischer Art zur Darstellung der Rassenunterschiede zwischen den Hazaras und den anderen Ethnien. So sagt er, dass beispielsweise in Badakhshan nur Menschen mit „gerader“ Nase Arier seien und dass die Hazaras aufgrund ihrer Physiognomie diese Merkmale unterscheidend nicht ausprägen. 

Dann behauptet er, dass die „Arier“ nach Europa ausgewandert seien – nicht nennend, was er mit Arier meint und wohin in welche Länder sie dort gegangen sind.

Vor dem Hintergrund umfassender und weitläufiger Diskriminierungen der Hazaras und anderer Ethnien in Afghanistan in den letzten Jahrzehnten als Bürger zweiter oder dritter Klasse, stellen wir, die Unterzeichner, fest, dass Halim Tanvir in der Veranstaltung in Köln diskriminierende, rassistiche und frauendfeindliche Thesen propagiert hat, die gegen nationale (DE und NL) und europäische Gesetze verstoßen.

Wir fordern daher die zuständigen Behörden sowohl in Deutschland, wo die Versammlung stattfand, und in den Niederlanden, wo Halim Tanvir lebt, auf, Ermittlungen mit dem Ziele der Anwendung der betreffenden Gesetze durch die Rechtsprechung aufzunehmen.

Darüber hinaus bitten wir das Gebaren des Veranstalters und das der gastgebenden Einrichtung; DITIB Chorweiler Zentralmoschee, Morsestraße 9a, 50769 Köln, dahingehend zu überprüfen, ob sie sich mit der Duldung der o.g.  Aussagen und der Durchführung gegen Gesetze verstoßender Veranstaltungen noch im vorgeschriebenen Rechtsrahmen bewegen.

پیشرفت دادخواست

More updates...
داوود ناجی این دادخواست را ثبت کرده است.
2 سال پیش

10,948 دیدگاه‌

فراگیز آحمد
فراگیز آحمد

اختیاری و اسانیت

Hasan Gholam
Hasan Gholam

محکوم کردن نژادپرستی و تنبیح شدن تنویرنژادپرست

SherAli Mozafari
SherAli Mozafari

نه، تعصب قومی اقوام افغانستان گلهای با رنگ های مختلف از یک باغ اند.

محمدعلی محمدی
محمدعلی محمدی

ترغیب به نژاد ستیزی در مجامع فرهنگی

کیهان محمد
کیهان محمد

ترغیب به نژاد ستیزی در مجامع فرهنگی

ابراهیم احمدی
ابراهیم احمدی

این حرفِ نژاد پرستان است و تو هند به یک قوما است

Yuonus hashimi
Yuonus hashimi

توهین به من توهین به مردم هزاره و نژاد پرستی و توهین به خواهرم

فرید کبیر
فرید کبیر

عدالت

مهدی شیرزا
مهدی شیرزا

مخالفت علیه صحبت های تنویر

محمدرضا محمدپو
محمدرضا محمدپو

سخنان سخیف و احمقانه در برابر قوم شریف هزاره و کوچک شمردن دیگران

Mohammad Bashir Mohammad
Mohammad Bashir Mohammad

تبعیض و نفرت پراکنی همیشه تخم نفاق را می پاشد، ما امروز می خواهیم که در مقابل انسان های متعصب و تبعیضگر بایستیم و آنها را به دادگاههای بین المللی بکشانیم.

مهدی پیوندیm
مهدی پیوندیm

هزاره بخشی از ملت شریف افغانستان است توهین به ملیت هزاره توهین به کل افغانستان است

Farid Dama
Farid Dama

به محکمه کشاندن حلیم تنویر بخاطر اظهارات فاشیستی اش که هر روزه باعث قتل هزاران انسان بیگناه می‌شود!

Haki Sa
Haki Sa

توهین به قوم هزاره

Mohammad Homayun Hassan
Mohammad Homayun Hassan

Yes

Saed Mosav
Saed Mosav

به مناسبت توهین نمودن آقای تنویر فاشت به اقوام هزاره . تاجک و ازبک افغانستان

نصیر عبید
نصیر عبید

احترام به حقوق شهروندی اصل قانون حقوق بشر، باید به محاکمه کشنایند شود

هادی یعقوب
هادی یعقوب

The man is a racist and a bigot. He has clearly and openly expressed his racist behaviour and idealogy. So please stop hom from spreading his bigotry around.

Ali Esmaili
Ali Esmaili

مبارزه بر علیه تبعیض

حمیدالله عادل
حمیدالله عادل

دادخواهی برای عدالت

Anonymous
Anonymous

بلی

Anonymous
Anonymous

Anzeige aufgrund die Rassistische und Frauen feindliche Aussagen

Anonymous
Anonymous

از خودشيفته هاي نژاد پرست خوشم نميايد همين. بعضيها را بايد سرجايشان شاند تا نگاه بالا به پايين به افراد نداشته باشند و بفهمند بقيه حيوان يا كالا نيستند كه آنها بخواهند برايشان تعيين تكليف كنند

Anonymous
Anonymous

Tanvir is a racist from his speech to hazara nation

Anonymous
Anonymous

اختیاری

دیدگاه یا پاسخ خود را درج کنید.

You should or account to post comment.

متشکریم! شما با امضاء‌ خود به موفقیت این دادخواست کمک کردید.
این دادخواست با 12,759 امضا تکمیل شده، اما هنوز هم می‌توانید امضاء‌کنید.

همرسانی در فیسبوک

پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

دادخواست: پلیس آلمان و هالند باید درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند

دیگر دادخواست‌ها
Kabul, Afghanistan
8,0هزار
به مقام ریاست جمهوری و داستانی کل افغانستان: پروفیسور شجاع خراسانی از زندان پل چرخی آزاد شود
درخواست از مقام ریاست جمهوری افغانستان، مقام داستانی کل افغانستان

پروفیسور شجاع خراسانی،‌  شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه و خالق چندین اثر و ...

فرید برزگر 1,2هزار حامی 625
AF
27,4هزار
لوی سارنوالی افغانستان در مورد عملکردهای فراقانونی مجیب‌الرحمن انصاری تحقیق کند
درخواست از محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال، داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

مجیب‌الرحمن انصاری، یکی از روحانیون هرات، در مصاحبه‌ با رسانه‌ها اذعان کرده ...

رامین انوری 3,8هزار حامی 2,7هزار
AF
7,4هزار
به پارلمان افغانستان: قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید
درخواست از همه اعضای پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

دفاع از حقوق بشر به صورت عام و از حقوق کودک به ...

محمد محق 1,3هزار حامی 597