درخواست از همه اعضای پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان

به پارلمان افغانستان: قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید


به پارلمان افغانستان: قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید
7,3هزار بازدید
دفاع از حقوق بشر به صورت عام و از حقوق کودک به صورت خاص یک وجیبۀ دینی و اخلاقی است. در مورد تعیین سن دقیق کودک و نیز زمان پایان دوره کودکی در نصوص معتبر دینی یعنی قرآن مجید و احادیث قطعی الثبوت و قطعی الدلاله نبوی حکم صریحی وجود ندارد، و به همین علت این موضوع در میان فقهای بزرگ اسلام محل اختلاف واقع شده است و از سن ۹ سالگی تا سن ۱9 سالگی طرفدارانی داشته است.
مشهورترین چهره فقهی برجسته تاریخ اسلام حضرت امام اعظم ابوحنیفه، از پرچمداران بزرگ عقلانیت دینی، از جمله کسانی است که سن ۱۸ و یا 19 را سن تکمیل کودکی و ورود به بزرگسالی دانسته‌اند. شمس الائمه سرخسی می گوید: "وأما بلوغهما بالسن فقدر أبوحنيفة رحمه الله تعالى في الجارية بسبع عشرة سنة وفي الغلام بتسع عشرة سنة وفي كتاب الوكالة ذكر في الغلام ثمان عشرة سنة.." (المبسوط، ج 6، ص 53، چاپ دارالمعرفه، بیروت) ترجمه: اما در رابطه به بلوغ دختر و پسر برمبنای سن ، ابوحنیفه در قسمت دختر آن را 17 سال و در قسمت پسر 19 سال تخمین نموده است، و در کتاب (وکاله) در قسمت پسر 18 سال ذکر گردیده است.."
در این دیدگاه تنها به ظاهر برخی روایات اکتفا نشده و نیز برخی تغییرات عضوی و فیزیولوژیک مبنای تکمیل دوره کودکی دانسته نشده است، بلکه پختگی متکامل و همه جانبه شخصیت انسان در ابعاد جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و تعلیمی معیار قرار گرفته است. این دیدگاه با یافته‌های علوم معتبر امروزی مانند روانشناسی، جامعه‌شناسی، بیولوژی، فیزیولوژی، و نورولوژی، و همچنان یافته‌های علوم تربیتی و فلسفه اخلاق هم‌خوانی دارد. از همین روست که کنوانسیون‌های بین المللی، به صرف نظر از تفاوت فرهنگ‌ها و مذاهب در این باب، سن ۱۸ را مرز کودکی و بزرگسالی تعیین کرده‌اند. اغلب کشورهای جهان و بسیاری از کشورهای اسلامی این دیدگاه را با مصلحت کودکان سازگار یافته و برای سلامت اخلاقی و عاطفی آنان مناسب دیده‌اند و آن را به مثابه رویکردی جهان‌شمول مورد تایید قرار داده‌اند.
از طریق تعیین سن ۱۸ به عنوان سن تکمیل کودکی، بخشی از نابه‌سامانی‌های تربیتی و اجتماعی کاهش یافته و باعث می‌شود از ظلم و اجحاف در حق آنان جلوگیری شود، تا جامعه شاهد انبوه کودکان کار، کودکان جنگ و کودکان آسیب‌دیده اخلاقی و اجتماعی نباشد. قانونی ساختن این امر کمک می‌کند که فرهنگ تفکیک میان کودکان و بزرگسالان نهادینه شود و این امر در سطح مکاتب و مدارس، و نیز در سطح محیط اجتماعی استوار گردد. از آن طریق به کودکان فرصت داده خواهد شد تا کودکی را چنانکه حق شان است تجربه کرده، و نیازهای عاطفی و روحی این دوره از عمرشان برآورده گردد، و هم‌زمان از ازدواج‌های نخواسته و زودهنگام جلوگیری شده و هم‌چنان از ورود زودهنگام آنان به بازار کار و سوء استفاده از توانایی‌های بدنی آنان از سوی استفاده‌جویان جلوگیری خواهد شد.
بخش وسیعی از تحصیل‌کردگان و متخصصان رشته‌های مختلف علمی خطرات این موضوع را درک کرده و معتقدند که با جلوگیری از ظلم بر کودکان و تامین حقوق آنان یک فریضه شرعی تحقق یافته و یکی از مقاصد شریعت اسلامی که دفع ظلم و اجحاف در حق اقشار آسیب‌پذیر جامعه است به انجام خواهد رسید. از این طریق نشان خواهیم داد که جامعه ما ساز ناهماهنگی در هارمونی جهانی حقوق بشر نخواهد بود.
10 ژانویه 2020

1,251 حامی

Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader Wireframe avatar loader
دادخواست عنوانی:

پارلمان افغانستان هر چه زودتر «قانون حمایت از حقوق کودکان» را تصویب کند

دفاع از حقوق بشر به صورت عام و از حقوق کودک به صورت خاص یک وجیبۀ دینی و اخلاقی است. در مورد تعیین سن دقیق کودک و نیز زمان پایان دوره کودکی در نصوص معتبر دینی یعنی قرآن مجید و احادیث قطعی الثبوت و قطعی الدلاله نبوی حکم صریحی وجود ندارد، و به همین علت این موضوع در میان فقهای بزرگ اسلام محل اختلاف واقع شده است و از سن ۹ سالگی تا سن ۱9 سالگی طرفدارانی داشته است.
مشهورترین چهره فقهی برجسته تاریخ اسلام حضرت امام اعظم ابوحنیفه، از پرچمداران بزرگ عقلانیت دینی، از جمله کسانی است که سن ۱۸ و یا ۱۹ را سن تکمیل کودکی و ورود به بزرگسالی دانسته‌اند. کنوانسیون‌های بین المللی نیز، به صرف نظر از تفاوت فرهنگ‌ها و مذاهب در این باب، سن ۱۸ را مرز کودکی و بزرگسالی تعیین کرده‌اند. اغلب کشورهای جهان و بسیاری از کشورهای اسلامی این دیدگاه را با مصلحت کودکان سازگار یافته و برای سلامت اخلاقی و عاطفی آنان مناسب دیده‌اند و آن را به مثابه رویکردی جهان‌شمول مورد تایید قرار داده‌اند.
از طریق تعیین سن ۱۸ به عنوان سن تکمیل کودکی، بخشی از نابه‌سامانی‌های تربیتی و اجتماعی کاهش یافته و باعث می‌شود از ظلم و اجحاف در حق آنان جلوگیری شود، تا جامعه شاهد انبوه کودکان کار، کودکان جنگ و کودکان آسیب‌دیده اخلاقی و اجتماعی نباشد. قانونی ساختن این امر کمک می‌کند که فرهنگ تفکیک میان کودکان و بزرگسالان نهادینه شود و این امر در سطح مکاتب و مدارس، و نیز در سطح محیط اجتماعی استوار گردد. از آن طریق به کودکان فرصت داده خواهد شد تا کودکی را چنانکه حق شان است تجربه کرده، و نیازهای عاطفی و روحی این دوره از عمرشان برآورده گردد، و هم‌زمان از ازدواج‌های نخواسته و زودهنگام جلوگیری شده و هم‌چنان از ورود زودهنگام آنان به بازار کار و سوء استفاده از توانایی‌های بدنی آنان از سوی استفاده‌جویان جلوگیری خواهد شد.
بخش وسیعی از تحصیل‌کردگان و متخصصان رشته‌های مختلف علمی خطرات این موضوع را درک کرده و معتقدند که با جلوگیری از ظلم بر کودکان و تامین حقوق آنان یک فریضه شرعی تحقق یافته و یکی از مقاصد شریعت اسلامی که دفع ظلم و اجحاف در حق اقشار آسیب‌پذیر جامعه است به انجام خواهد رسید. از این طریق نشان خواهیم داد که جامعه ما ساز ناهماهنگی در هارمونی جهانی حقوق بشر نخواهد بود.

از این‌رو، ما امضاء کنندگان این دادخواست از اعضای پارلمان افغانستان تقاضا داریم تا هر چه زودتر قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کند.

پیشرفت دادخواست

More updates...
محمد محق این دادخواست را ثبت کرده است.
2 سال پیش

597 دیدگاه‌

Niloufar Arya
Niloufar Arya

دفاع از حقوق انسانى كودكان نازنين سرزمينم

Haniyeh Haydar
Haniyeh Haydar

کودکان افغانستان در بدترین وضعیت اجتماعی به سر میبرند، از بیشترین حقوق به عنوان یک انسان آزاد محروم اند. کودکان آینده اند باید این اینده ساخته شود.

Abdul saboor Quraishi
Abdul saboor Quraishi

اطفال محروم ترین قشر جامعه هستند باید حمایت شوند.

شبی آت
شبی آت

حقوق زنان

زمان حسنی
زمان حسنی

برای حمایت از کودکان ایستاده‌ایم.

حسن حسینی
حسن حسینی

برای دادرسی به کودکان افغانستان

علي حسيني
علي حسيني

حمايت از كودكان افغانستان

Marziye سجاد
Marziye سجاد

برای بهبودجایگا کودکان درافغانستان جلوگیری از کودک آزاری،

Zaher Qorban
Zaher Qorban

دفاع از حقوق کودکان

حامد احمد
حامد احمد

من امیدوارم که کشور عزیزمان بتواند از نسل آینده کشور مواظبت کند

لطیف کریم
لطیف کریم

دلیل زیاد است باید دولت زمینه درس و تعلیم و کمک مالی برای شان فراهم کند

Danial Mussaw
Danial Mussaw

پشتیبانی

Kamy Af
Kamy Af

Emza shod

عزیزاحمد بهمنش
عزیزاحمد بهمنش

کودکان افغان قربانیان اصلی جنگ وخرافات درین سرزمین شدند . هرکس به سرنوشت این کودکان که ساعتانه قربانی میشوند بازی میکند به مجرم است باید برای رهای کودکان نازین وخسته این سرزمین درد کشیده زودتر قانون کودک که زیر سن ۱۸کودک است تصویب شود .

goli
goli

این دادخواست برای حفظ امنیت کودکان و تربیت صحیح انان برای جامعه اینده مملکت لازم است

غفور سرور
غفور سرور

حمایت از حقوق کودکان

Hadia Armagha
Hadia Armagha

برای حمایت کودکان

نصیر احمد کبی
نصیر احمد کبی

انسانیت، احترام به اطفال، جامعه صحتمند.

Anonymous
Anonymous

کودکان

Mohsen Adil
Mohsen Adil

قانون حمایت از حقوق کودکان را تصویب کنید

Anonymous
Anonymous

حمایت از حقوق اطفال بخصوص اطفال کار

Anonymous
Anonymous

حمایت از کودکان وطنم💙

Ali Amiri
Ali Amiri

کودکان یک کشور سرمایه انسانی یک کشور است؛ اگر سرمایه انسانی مورد تهدید قرار گیرد، در واقع بنیان کشور مورد تهدید خواهد واقع شد. ا

Anonymous
Anonymous

حمایت از فرزندان سرزمینم

Anonymous
Anonymous

برای رسمیت شناختن حق کودک

دیدگاه یا پاسخ خود را درج کنید.

You should or account to post comment.

1,251 حامی
8,749 امضاء نیاز است تا برسد به 10,000

شما تایید می‌کنید که با مفاد دادخواست موافقید و شرایط وبسایت دادخواه برای مشارکت در دادخواهی را (از جمله پرهیز از امضاء بیش از یک بار و اقدامات نادرست مشابه) می‌پذیرید.

دیگر دادخواست‌ها
Kabul, Afghanistan
8,0هزار
به مقام ریاست جمهوری و داستانی کل افغانستان: پروفیسور شجاع خراسانی از زندان پل چرخی آزاد شود
درخواست از مقام ریاست جمهوری افغانستان، مقام داستانی کل افغانستان

پروفیسور شجاع خراسانی،‌  شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه و خالق چندین اثر و ...

فرید برزگر 1,2هزار حامی 625
AF
27,3هزار
لوی سارنوالی افغانستان در مورد عملکردهای فراقانونی مجیب‌الرحمن انصاری تحقیق کند
درخواست از محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال، داکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه، محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی افغانستان

مجیب‌الرحمن انصاری، یکی از روحانیون هرات، در مصاحبه‌ با رسانه‌ها اذعان کرده ...

رامین انوری 3,8هزار حامی 2,7هزار
کابل,
4,2هزار
خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل را امن کنید
درخواست از پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی وزیر تحصیلات عالی، پروفسور حمیدالله فاروقی رئیس دانشگاه کابل، نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اظهارات دانشجویان در گزارش روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که سوءمدیریت مسئولان، ...

فرحناز فروتن 249 حامی 148