نسیم محمدی

Writen by تیم دادخواه — 14 دسامبر 2019 — 0 comment

با سلام و ارض ادب به خود می بالم این ک انسان ها همه یک سان اند و بجز ظالمان و تبعیض گرایان ک به شخص ویا قومی خاصی توحین کند
با احترام محمدی

دیدگاه یا پاسخ خود را درج کنید.

You should or account to post comment.