سیاست

1 دادخواست

اخیرا رئیس جمهور افغانستان خانم رنگینه حمیدی را به عنوان وزیر معارف افغانستان پیشنهاد کرده است. ما، جمعی از فعالان مدنی و استادان دانشگاه که در بخش‌های آموزش و پرورش، ...

حقوق بشر

حقوق بشر

هزاره‌ها

هزاره‌ها

سازمان ملل

سازمان ملل

نژادپرستی

نژادپرستی

دادخواه

دادخواه

Categories