زینب فرهمند
درباره این کاربر
عضویت: 12 آوریل 2020
1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
0
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از وزارت مخابرات، شرکت‌های ارائه خدمات دسترسی به انترنت
به وزارت مخابرات و شرکت‌های انترنتی: سرعت انترنت را بهبود بخشیده و هزینه آن را کم کنید

در حالی که وزیر مخابرات از کاهش نرخ انترنت در افغانستان خبر داده است اما شهروندان از سرعت آن ناراضی‌اند. سرعت انترنت به حدی پایین است که استفاده معمول از ...