فرید برزگر
درباره این کاربر
عضویت: 16 می 2020

دنبال‌کنندگان

1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
2
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از مقام ریاست جمهوری افغانستان، مقام داستانی کل افغانستان
به مقام ریاست جمهوری و داستانی کل افغانستان: پروفیسور شجاع خراسانی از زندان پل چرخی آزاد شود

پروفیسور شجاع خراسانی،‌  شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه و خالق چندین اثر و تالیفات علمی، دو سال و اندی پیش در یک توطئه متهم به تلاش به تجاوز جنسی شده و ...