فرحناز فروتن
Kabul, Kabul, AF
درباره این کاربر
Kabul, Kabul, AF
عضویت: 19 دسامبر 2019

دنبال‌کنندگان

1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
1
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی وزیر تحصیلات عالی، پروفسور حمیدالله فاروقی رئیس دانشگاه کابل، نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
خوابگاه دخترانه دانشگاه کابل را امن کنید

اظهارات دانشجویان در گزارش روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که سوءمدیریت مسئولان، دختران دانشجو را در شرایطی غیرانسانی و غیرحرفه‌ای قرار داده و امنیت روانی آن‌ها را سلب کرده است. دانشجویان ...