محمد فیصل نوید
درباره این کاربر
محمد فیصل نوید هستم،فارغ از دانشکده ژورنالیزم دانشگاه کابل! خبرنگار تلویزیون یک در غزنی.
عضویت: 5 مارس 2020
0
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
0
کنشگر دنبال‌کننده
هیچ کمپینی یافت نشد.

متاسفانه کمپینی تاکنون ثبت نشده است.