اطلاعات روز
درباره این کاربر
عضویت: 26 مارس 2020
1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
0
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از اداره امور ریاست جمهوری، کمیته اضطراری جلوگیری از کرونا، پارلمان أفغانستان، وزارت امور داخله، شهرداری‌ها، وزارت شهرسازی و مسکن،
کمپین همدلی: کرایه خانه قانونا نصف شود

ویروس کرونا نظم جهان را برهم زده، زندگی را مختل کرده و بر درآمدهای مردم نیز تأثیر مستقیم گذاشته است. این ویروس با عبور از مرزها و تفاوت‌ها، تمام مردم ...