داوود ناجی
GB
درباره این کاربر
GB
عضویت: 12 دسامبر 2019

دنبال‌کنندگان

1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
62
کنشگر دنبال‌کننده

در این دادخواست از پولیس آلمان و هالند خواسته شده تا درباره سخنان نژادپرستانه و زن‌ستیزانه حلیم تنویر تحقیق کند و از او بازخواست نماید. لطفا با امضاء این نامه ...