تیم دادخواه
GB
درباره این کاربر
GB
عضویت: 5 دسامبر 2019

دنبال‌کنندگان

1
دادخواست‌
2
کنشگر را دنبال می‌کند
7
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان، و داکتر عبدالله رئیس اجراییه افغانستان
نام گذاری یک مکان مناسب به نام داکتر ناکامورا به منظور ادای احترام به او

تتسو ناکامورا یک پزشک جاپانی ۷۳ ساله بود که سه دهه از زندگی و حرفه خود را وقف بهبود زندگی مردم افغانستان کرده بود. داکتر ناکامورا روز چهارشنبه ۱۳ قوس ...