آثار حکیمی
کابل, کابل, AF
درباره این کاربر
کابل, کابل, AF
عضویت: 8 دسامبر 2019

دنبال‌کنندگان

1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
1
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از رئیس کمیسیاری عالی سازمان ملل متحد در کابل
به کمیساریای عالی پناهندگان: از حقوق انسانی همایون زارعان محافظت کنید.

به نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، قابل توجه بخش امور پناهندگان ( UNHCR) ما جمعی از فرهنگیان و فعالان مدنی افغانستان، نسبت به وضعیت صحی همایون زارعان پناهنده‌ی سیاسی ایرانی ...