مرکز خبرنگاران افغانستان
درباره این کاربر
عضویت: 26 فوریه 2020
1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
0
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت، میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان/ولسی جرگه، فضل الهادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا/مشرانوجرگه، محمد فرید حمیدی لوی سارنوال، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه
به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید

یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار نشان می دهد که در حدود دو دهه اخیر(از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ هجری خورشیدی) بیش از یک هزار قضیه تهدید و ...