مرکز خبرنگاران افغانستان
درباره این کاربر
عضویت: 26 فوریه 2020
1
دادخواست‌
0
کنشگر را دنبال می‌کند
0
کنشگر دنبال‌کننده

درخواست از محمد اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت
به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران در افغانستان پایان دهید

یافته های مرکز خبرنگاران افغانستان و نهادهای همکار نشان می دهد که در حدود دو دهه اخیر(از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۸ هجری خورشیدی) بیش از یک هزار قضیه تهدید و ...