تماس با ما

قبل از تماس به یاد داشته باشید که:

* دادخواه صرفا یک پلتفرم یا سامانه برای ثبت دادخواست است. هدف این وبسایت کمک به رسمیت‌بخشی به فعالیت‌های مدنی دادخواهانه است. این وبسایت در برابر همه دادخواست‌ها بی‌طرف است و مسئولیتی برای تبلیغ یا جمع‌آوری امضاء برای آن‌ها ندارد.

* روش ثبت دادخواست اینجا توضیح داده شده است. ثبت‌کنندگان دادخواست‌ها از بخش داشبورد در حساب کاربری‌شان امکان تبدیل کردن دادخواست‌ها به پی‌دی‌اف و یا CSV را دارند. مسئولیت صحت دادخواست‌ها و امضاءها با ثبت‌کنندگان آن است.

* روش امضاء یک دادخواست هم اینجا توضیح داده شده است. ثبت‌کنندگان دادخواست‌ها مسئولیت دارند در صورت لزوم به حامیان خود معلومات لازم درباره چگونگی امضاء یک دادخواست را ارائه کنند.

* تیم دادخواه بر روند جمع‌آوری امضاء نظارت دارد و در صورتی که تشخیص دهد این فرایند صادقانه نیست، دادخواست را حذف خواهد کرد. ثبت‌کنندگان دادخواست‌ها مسئولیت دارند که از همه حامیان خود بخواهند که صرفا یک بار یک دادخواست را امضاء کنند.

* تیم دادخواه مسئولیتی برای مشوره‌دهی و یا کمک به ثبت دادخواست ندارد ولی در برخی موارد ممکن است به صورت داوطلبانه به فرد یا نهاد مدنی مشوره‌هایی جهت اطمینان از قانونی بودن یک دادخواست مشوره دهد.

* به یاد داشته باشید که سوالاتی که مرتبط با مسئولیت دادخواه نباشد، به دلیل کمبود نیرو ممکن است بی‌جواب بمانند. ما صرفا به پرسش‌هایی پاسخ‌ خواهیم داد که مستقیما با سیاست‌ها و هدف وبسایت و یا مشکلات فنی مرتبط باشد.

* دادخواست‌ها پس از بررسی تایید و منتشر می‌شود. معمولا این بررسی ممکن است ساعاتی را در بر بگیرد. اگر یک دادخواست تایید نشود به معنای آن است که به لحاظ حقوقی یا قانونی اشکال دارد و یا با سیاست‌های وبسایت دادخواه سازگار نیست. دادخواه در این موارد تلاش می‌کند دلیل خود را به ثبت‌کنندگان دادخواست ارائه کند.

* دادخواست‌هایی که پس از بررسی تایید و منتشر می‌شود، بدون دلیل موجهی از سوی تیم دادخواه حذف نمی‌شود. اما ثبت‌کنندگان آن می‌توانند از طریق حساب کاربری خود آن را حذف کنند.

در صورت نیاز لطفا با این ای‌میل تماس بگیرید:

[email protected]